Jacht Klub

"Azoty" Puławy

Łączy nas pasja związana z żywiołem wody i wiatru.

Wydarzenia

Wydarzenia

Uchwały z walnego zgromadzenia z dnia 18.03.2018

1. Udzielono Absolutorium dla Zarządu za 2017 r
2. Zatwierdzono/Przyjęto/ Sprawozdanie Finansowe za 2017 r.
3. Zatwierdzono/Przyjęto/ planowany Budżet na 2018 r.

W dniach 8-10.09.2017 odbyły się w Skorupkach IV Zawody Klubowe

Wyniki IV Zawodów Klubowych 2017
1. Janusz Momont "Prince"
2. Jacek Szwej "King"
3. Zbigniew Frymus "Frimi"
Zdjęcia z tego wydarzenia znajdują się w galerii.

Uchwały z walnego zgromadzenia z dnia 26.03.2017

1. Udzielono Absolutorium dla Zarządu za 2016r.
2. Zatwierdzono /Przyjęto/ Sprawozdanie Finansowe za 2016 r.
3. Zatwierdzono /Przyjęto/ planowany Budżet na 2017r.
4. Dokonano wyboru nowego Zarzadu

W dniach 4-5.09.2015 odbyły się w Skorupkach II Zawody Klubowe

Wyniki II Zawodów Klubowych 2015:
1. Janusz Momont "Brydzia"
2. Piotr Wąsała "BaTaPi"
3. Stanisław Hałaczkiewicz "Lady & Bluo"
Zdjęcia z tego wydarzenia znajdują się w galerii .

Uchwały z walnego zgromadzenia z dnia 13.03.2016:

1. Udzielono Absolutorium dla Zarządu za 2015r.
2. Zatwierdzono /Przyjęto/ Sprawozdanie Finansowe za 2015 r.
3. Zatwierdzono /Przyjęto/ planowany Budżet na 2016r.

W dniach 29-30.08.2014 odbyły się w Skorupkach I Zawody Klubowe

Wyniki I Zawodów Klubowych 2014:
1. Piotr Wąsała "BaTaPi"
2. Ryszard Adamowicz "Ventus"
3. Zbigniew Frymus "Jagoda"
Zdjęcia z tego wydarzenia znajdują się w galerii