Jacht Klub

"Azoty" Puławy

Łączy nas pasja związana z żywiołem wody i wiatru.

Aktualności

07.11.2021r

UWAGA !!!

    Ze względu na istniejącą sytuację  / koronawirus / odwołuje się, zaplanowane na dzień 14.11 2021r   zaległe  Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze członków JKAP.  Nowy termin ogłoszony zostanie w stosownym czasie.       Uchwała Zarządu  Klubu z dnia  07.11.2021r.     Zarząd.               

17.10.2021r.

Z A P R O S Z E N I E

       Zapraszamy kol.          ŻEGLARZY    na  /ZALEGŁE/  Walne     Zebranie    Sprawozdawczo – Wyborcze, które odbędzie się 14 listopada br. o godz. 11:00 /drugi termin godz.11:30/, w siedzibie Jacht Klubu „AZOTY” Puławy,      ul. Dęblińska 9  w     Puławach.                                      Obowiązuje zasada  DDM  / dezynfekcja, dystans, maseczka/.

                                                                                                                                              Zarząd JKAP

16 lipca 2021

Mam wolne miejsce na rejs.

1) termin : 18.09.2021 – 02.10.2021

2) rejs wzdłuż wybrzeży Hiszpanii – obszar mniej więcej od Barcelony po Walencję; start i stop w Ronda de Bera (ok. 50 km od Barcelony)

3) łódka: Oceanis 41.1 rok 2018

4) koszt czarteru: 543 Eur na osobę

Kontakt: w.meresta@gmail.com

Wojtek Meresta

 

 

    

 

28.02.2021r.

Uchwała Zarządu Klubu

Ad.1   ,,Z uwagi na ciągle panującą epidemię koronawirusa i obowiązującymiw tym względzie obostrzeniami, Zarząd Klubu podjął uchwałę o odstąpieniu odzwoływania przypadającego na m-c marzec corocznego Walnego Zgromadzenia Członków JKAP .

Nowy termin w całości uzależniony jest od sytuacji jaka panuje w tym względzie na terenie kraju. W chwili kiedy stanie się to możliwe przystąpimy do organizacjizebrania, o czym niezwłocznie poinformujemy naszych członków.”

foto własne

14.03 2020 r.

UWAGA !!!

    Z uwagi  na zaistniałą sytuację  / koronawirus / odwołuje się, zaplanowane na dzień 29.03 2020r.  Walne Zebranie Sprawozdawcze  członków JKAP.  Nowy termin ogłoszony zostanie w stosownym czasie.     Zarząd Jkap.                                


KURS RADIOOPERATORA W LUBLINIE

23.03.2020 jest w Lublinie egzamin src Rozpoczęcie godz. 16.30 Delegatura UKe w Lublinie, ul. T. Zana 38C. Kurs byłby wcześniej w Lublinie ale może być i u nas w klubie jeśli by było paru chętnych. Kontakt do Bogdana organizatora kursów src na dole.

Pozdrawiam

Jarek

………………………………………….

4 marca 2020r.

 

Z A P R O S Z E N I E

     Zapraszamy kol.                 ŻEGLARZY          na      Walne    Zebranie     Sprawozdawcze , które odbędzie się 29 marca br. o godz. 11:00 /drugi termin godz.11:30/, w siedzibie Jacht Klubu „AZOTY” Puławy, ul. Dęblińska 9 w                                                 Puławach.                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                      Zarząd         Klubu                                                                                    

Komandor: Andrzej Bondel; V-ce Komandor: Jacek Szwej

Sekretarz: Zbigniew Pietras ; Skarbnik: Jerzy Wiśniewski .

Adres: 24-100 Puławy; ul. Dęblińska 9; NIP 716-000-16-67

 tel. (081)8868868 REGON 004196046

Skorupki  2019

      W dniu 31.08.2919r.  w Skorupkach na jeź. Tałtowisko   odbyły się planowane na ten dzień doroczne,  VI-te już,  kończące sezon  Klubowe Integracyjne Zawody Żeglarskie .                                             Bogatsi o doświadczenia z ubiegłych lat, oraz  w celu  uatrakcyjnienia zabawy, wprowadziliśmy  pewne innowacje regulaminowe.                                Postanowiliśmy  zatem:

    1. -dotychczsowy  wyścig OPEN, rozegrać z zastosowaniem formuły czasu przeliczonego.

     2. -dokonać klasyfikacji załóg biorących udział w  zawodach w klasach: K-1,  jacthy do 7m   i K-2,  jachty  powyżej  7m. 

                                                                                                                                                          Zwycięzców w klasie OPEN nagrodzono  pucharami, natomiast w klasach  K-1 i  K-2  dyplomami  uznania.

          Wyniki  klasy  OPEN zakładka : INFORMACIE  KLUBOWE      

    zpi

 

 
 
 

 

  Wyniki zawodów.                                                                                           Klasa OPEN wg. KWR
1. Stanisław Hałaczkiewicz “Lady in Blue”
2. Tadeusz Jędrzejczyk “Prince”
3. Dariusz Jopowicz “Ba-Ta-Pi”        

 Klasa K1                                                                                                              1. Radoslaw Cwalina     “Cwałek”
2. Bartek Szwej “Ventus”
3. Dariusz Jopowicz “Ba-Ta- Pi                                                                                                                                Klasa   K2                                                                                             1.Stanisław Hałaczkiewicz     “Lady in Blue”                                                      2. Tadeusz Jędrzejczyk “Prince”
3. Piotr Wąsała
  ,,King ”                       

 

         ZAPROSZENIE

Zapraszamy członków i sympatyków Jacht Klubu “Azoty” Puławy na VI Zawody Klubowe, które odbędą się w Skorupkach w dniach 30.08-01.09.2019.

Zapisy w siedzibie Jacht Klubu                                                    lub   e-mail: jkpulawy@neostrada.pl

Foto .  własne

         Regat czar
Jest takie miejsce od Puław z dala,
Które w Jachtklubie głowy rozpala.
Żeglarskie tuzy, jachtingu tury
Pragną tam wznosić sławy swej mury.
          Skorupki City, Zanzibar Bar,
          W słowach tych skryty tajemny czar
          Miejsca gdzie przeżyć czeka wszak tyle,
          Że z góry zmysły łaskocze mile.
O Tałtowisko, o srebrna toni!
Po twoich wodach sławę nam gonić.
Jachty skrzydlate swych żagli bielą,
Drogę do sławy mistrzom wyścielą.
          Z woli Fortuny wiatr rozda losy,
          Dla tych najlepszych wawrzynu kłosy,
          Lśniące puchary, uściski, brawa,
          Po czym dla wszystkich obiad, zabawa.
Jest demokracja, a w demokracji
Zawsze możliwa jest zmiana akcji.
Kielichy wznieśmy w ten czas zabawy,
Każdemu głosząc nadzieje sławy.
         Sława rzecz ważna, sława ustanie,
         Na koniec zatem takie przesłanie:
         Kielichy wznośmy, radujmy dusze,
         Prymat zabawy ogłosić muszę!
                                    sh

Z Ryńskiego na Tałty w niedzielę
Wężowym ruchem od Rynu wpływamy na Tałty głębokie
Słońce podświetla jeszcze Skanał złocistym swym okiem,
Wiatr rozrywa myśli i miesza toń jeziora,
Do tańca nas zaprasza, zabawy jemu pora,
Sternik twardą ręką kiełzna harce łodzi
Co chętna, odpowiedzieć i za dziób dać się wodzić,
Załogi myśli skłonne bujać na błahostek fali
Skrzepły w węzeł celu na Tałt brzegu dali,
Ścichło, wszak na krótko, bo wtem z worka Jory
Na nowo wiatr się wyrwał do szaleństw swych skory,
Z impetem dopadł żagli i z fokiem się boksuje,
Lecz sternik wprawną ręką zabawę mu psuje
I zmusza wiatr porywczy by zabrał się do pracy,
Podając łodzi białoskrzydłej brzeg jak na tacy,
Zaklęsły brzeg zatoki już wyciąga dłonie,
Przyjaźnie zapraszając spokojem swej toni,
Sternik zluzował żagle, wiatr poczuł się wolny,
Na koniec nas pożegnał targnięciem swawolnym
Żagli, które właśnie spływały do dżeka,
Po dniu ciężkiej pracy spokój je tam czeka,
W zatoce rząd objęła pora żeglarzom po trudach tak miła,
Łódź w bezpiecznej przystani, wiatr usnął, słońca jeszcze siła.
O losie dobry, o Stella Maris żeglarzom łaskawa,
Tą niedzielą tak pełną harmonii zakończyła się nasza wyprawa.
sh

Rejs na Karaiby   link

zdjęcie https://media.nowboat.com/upload/l/structures/26148/72854.jpg

 

 

  

   

 

26.03.2019 r.

Rejs po Bałtyku. 

Kołobrzeg – Kopenhaga – Kilonia  … 

 

 

Jacht        Bavaria   Cruiser  46

https://horizonyachtcharters.com/bareboat/bavaria-46/

Szczegółowe informacje i zapisy:
termin  8 do 16-go  czerwca br.

 wolne  m-ca,    4  .   0

Cena rejsu  ok. 1500zł,

kontakt.  Jarek  Rejmak  603 593 363

ZAPROSZENIE

     Zapraszmy  członków i sympatyków  Jacht Klubu “AZOTY” Puławy, na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się  17 marca  br. o godz. 11:00 / drugi termin 11:30 / w siedzibie klubu w Puławach ul. Dęblińska 9.

Z żeglarskim pozdrowieniem.

                                                                     Zarząd  JKAP

04 lutego 2019r.

KURS RADIOOPERATORA W LUBLINIE
Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (ang. Short Range
Certificate, SRC) jest obok patent żeglarskiego/motorowodnego dokumentem
niezbędnym do prowadzenia jachtu po wodach morskich. Wprowadzony także na
jednostki sportowe i turystyczne Morski Światowy System Łączności Alarmowej
i Bezpieczeństwa (GMDSS) wymaga, aby na pokładzie jachtu wyposażonego w radiostację co najmniej jedna osoba legitymowała
się świadectwem radiooperatora.
W Polsce przeprowadzaniem egzaminów i wydawaniem świadectw SRC zajmuje
się Urząd Komunikacji Elektronicznej. Licencja radiooperatora wystawiona
przez UKE, jako dokument państwowy, ważna jest bezterminowo i honorowana
na całym świecie.
Delegatura UKE w Lublinie przeprowadzi najbliższy egzamin na SRC dla
żeglarzy i motorowodniaków 16 marca.
W związku z tym zapraszamy wszystkich zainteresowanych żeglarzy na kurs
organizowany przez Yacht Club Politechniki Lubelskiej 10 lutego 2019 r. w godz.
0900-1700. Szkolenie obejmuje prezentacje multimedialną oraz intensywne
ćwiczenia na oryginalnych radiostacjach VHF z przystawką DSC.

Szczegółowe informacje i zapisy:
e-mail: kyma.kursy@gmail.com
kom. 516016323

Cena kursu – 350zł, /dla grup szkolenie indywidualne,cena ustalana osobno/

Egzamin i świadectwo – 125zł.

22 stycznia  2019r.

Zmienił się termin dostępności jachtu ,,ROZTOCZE ,, w sezonie 2019 dla n. Klubu. Jacht będzie do dyspozycji od 12 do 24 sierpnia 2019. Kapitan: Jacek Knajdrowski. Koszt czarteru jachtu: 1000 zł za dobę. Zaokrętowanie: 12.08, Rostock, Niemcy; wyokrętowanie: 24.08, Świnoujście. Inne szczegóły : trasa, planowane porty, dojazd do Rostocku, powrót itp. do uzgodnienia po skompletowaniu załogi. Termin przyjmowania zgłoszeń: do 15 lutego br.

Janusz Cwalina

Zgłoszenia:  jkpulawy@neostrada.pl

17 stycznia  2019r.

      Jacht   ,,ROZTOCZE ”  = start 08.02 2019r.  Gdańsk.   Trasa:  Gdańsk -Sztockcholm  – Nykoping.    Powrót:  samolotem do Świdnika, ok. 18.07.2019 / w zależności od rozkładu lotów./

Organizator:   Janusz Cwalina. 

Zgłoszenia:  jkpulawy@neostrada.pl